57.EUROPEADE KLAIPEDA 2020
 
05.-09.august 2020

(vaata meenutuseks ka 46.Europeade Kleipedas 2009)

Kuidas registreeruda Klaipeda Europeadele?

Kõigepealt täitke Klaipeda avaldus ja Klaipeda nimekiri ning saatke info@europeade.ee
Avalduse võite saata kasvõi homme.
Eesti osaluse koguarv jääb tõenäoliselt max 500.
Oktoobri 2019.a. lõpuks teeb Eesti Europeade Komitee omapoolse otsuse ja saadab koondandmed Belgiasse.
Belgias teeb Rahvusvaheline Europeadekomitee oma otsuse ja saadab hiljemalt detsembris 2019 igale rühmale eraldi teate ja juhised onlines oma rühma registreerimiseks.
See teade on ka kinnituseks, et olete Europeadele aktsepteeritud.
Seejärel peate onlines olema operatiivsed, sest sealt alates "tiksub kell".
Kui üle Euroopa saab täis koguarv 5000, siis registreerimine lõpetatakse.

Järgmise aasta suvel teeme ka peaproovi Minieuropeade ja tõenäoliselt juulikuu viimasel laupäeval (broneerige see kuupäev kohe ette)

Eelarvest on praegu vara konkreetselt rääkida, kuid ennustatavalt jääb hind 250 euro kanti.
Tavapäraselt jaotub tasumine kolmeks osakuks:
15.jaanuariks üks kolmandik
15.märtsiks teine kolmandik
ja 15.maiks kolmas kolmandik.

Ka tantsudest on veel vara rääkida, sest on teadmata, millised rühmaliigid end registreerivad.
Kuigi on mõttes olnud naisrühmadele (noorematele) "Kel üle sii ütelgu" ja segarühmadele "Võrokeste tands".
Hetkel pole seda repertuaari keegi veel kinnitanud.