JÄRVA-JAANI NAISRAHVATANTSURÜHM
TAVERI

  TAVERI
Rahvatantsuga on Järva- Jaanis tegeldud juba varasematel aegadel. Nii on teada, et 1950tel ja 1960tel aastatel juhendasid noori rahvatantsijaid Selve Reispass ja Vilmi Möll. 1970tel ja 1980tel juhendas segarühma Lembit Jüriso.  1994.aasta oktoobris kogunes rühm naisi, et leida võimalusi rahvatantsude tantsimiseks ning ühtlasi rahvakultuuri edasikandmiseks rahvusliku muusika järgi loodule. Juhendajana alustas Silva Kärner, kes ise on tegelenud rahvatantsuga juba 1961.aastast. 1996.aastal leiti väljund lüüa kaasa maakondlikul laulu- ja tantsupeol ja nii on seda võimalust kasutatud igal kevad- suvel. Kuna enamiku tantsijate vanus ületab keskea piiri, siis tekkis vajadus repertuaari valikul arvestada memmede rühmadele mõeldud tantsudega.  TAVERI proovis siiski uute tantsude saamise lootuses kaasa lüüa 2003/2004.aastal üldtantsupeo ettevalmistamise konkurssidel, võisteldes naisrühmadega. Parimaks tulemuseks oli see, et saadi II kategooria.  Peamised esinemised on olnud igal aastal oma maakonnas, aga ka valla tähtpäevadel ja vallapäevade ühiskontsertidel, laadapäevadel ja presidendi tule vastuvõtmisel Järva- Jaani alevi keskväljakul. On esinetud maakonna eakate päevadel, Ida- Järva rahvakultuuripäevadel Koerus, Peetris ja Järva- Jaanis, Kaerajaani võistutantsimistel Võnnus (2003, 2009), Soomes Kälviä päevade aegu (2003), Järva maakonna rahvatantsu- ja rahvamuusikapäevadel ning ka ise neid korraldatud Järva- Jaanis. Kahel korral oleme osalenud uute omaloominguliste tantsude konkursil (2007, 2009). Koos oleme tantsinud Koeru, Peetri ja Roosna- Alliku memmede rühmadega, kellega on olnud ka koostöö tantsuõppimistel tihedam. Veel oleme kohtunud Tamsalu ja Kolga- Jaani tantsumemmedega, kellest on jäänud meelde ühised tantsuringid ja kaunid mälestused. Oleme käinud muinastulede retkel, talgupäevadel Orina mõisas ja Pentre suurveskis (2006, 2000), Paides sisustanud eakate klubipäeva (2008). Suviti on Taveri teinud reise Eestimaal ning nautinud kodumaa kauneid paiku. 2009.aastal käidi Ahvenamaa kultuurireisil, kus pakkusime ka omapoolset külakosti seltskonnatantsude tantsimisega.
Tantsuline liikumine ja positiivne mõttelaad on meid saatnud läbi aastate ühiste tegude tuultes.
Rõõm muusikast, rõõm tantsust ja liikumisest hoiab hinge noore!

  TAVERI
Folk Dance has been practised in Järva- Jaani long time ago. It is known tht in the 1950s and 1960s young folk dances were instructed by Selve Reispass and Vilmi Möll. In the 1970s and 1980s the mixed group instructed by Lembit Jüriso. The women´s group came together in October 1994 to find opportunities for folk dancing and promoting the national culture and folk music in general. Silva Kärner, who had practised folk dancing since 1961, became the group´s instructor.
In 1996 the group succeeded to perform at the district song and dance festival as well as at the following festivals every early summer.
As the majority of the participants´ age is over the average, it was necessary to consider it while selecting the repertoire for elderly dancers. Hoping to master new dances, the folk dance group TAVERI (Dance Veteran´s Ring) participated in the contest during the preparation for the national dance festival of 2003/3004. The best result was gaining II category. The group has mainly performed in our district as well as at the parish anniversaries, parish´s days joint concerts, at the fair- days, at the ceremony of reception of the presidentú torchlicht in the central square of Järva- Jaani every year. It has performed at the district elderly people days, at folk culture days of East- Järva held in Koeru, Peetri and Järva- Jaani ( ); at the Kaerajaan dance contest in Võnnu (2003, 2009), In Finland during Kälviä days (2003). It has participated in the district folk dance and music days and also arranged them Järva- Jaani. We participated twice in the new dances contest in Järvamaa (2007, 2009). We have danced together with the Koeru, Peetri and Roosna- Alliku elderly groups and our cooperation in mastering dances was frequent. We have beautiful memories of meetings with our colleagues from Tamsalu and Kolga- Jaani and our joint dance circles. In summes TAVERI has travelled around Estonia and enjoyed the beautiful places of our homeland. In 2009 we had a culture journey to Ahvenamaa, where we performed social dancing. Living through dancing and positive way of thinking have accompanied us in our joint activities.
Joy from music, dancing and moving helps souls young!