TALLINNA PEDAGOOGIKA SEMINARI
NAISRAHVATANTSURÜHM

  Tallinna Pedagoogilise Seminari naisrühm
Tallinna Pedagoogilise Seminari naisrühm (tantsijad ja lauljad) on tegutsenud üle 10 aasta, esinenud kolledži üritustel, riiklikel laulu- ja tantsupidudel, käinud ka välisreisidel Skandinaavias ja Saksamaal. Rühma repertuaari kuuluvad nii rahvatantsud ja –laulud kui ka kaasaegsed lavatantsud.

Folk dance group of Tallinn Pedagogical College
The female group (dancers and singers) of Tallinn Pedagogical College has been active for over ten years. It has performed in the events of the College, in national song and dance festivals and travelled in the Scandinavian countries and Germany.Into the repertoire of the group belong folk dances and songs as well as conventionalised folk dances.