VALGA NAISRAHVATANTSURÜHM
SÕSARAD
 

Sõsarad

Naisrahvatantsurühm „Sõsarad” on asutatud 1987 aastal, Valgas. Juhendajateks on Maie Riitsalu ja Inna Kallas. Tantsijad on keskealised pereemad: õpetajad, teenindajad, arstid ja meditsiiniõed. Tantsurühm käib koos kaks korda nädalas, korraga poolteist tundi. Grupi repertuaaris on nii folkloorsed kui ka kaasaegsed rahvatantsud. Tantsurühma repertuaaris on: Akuliina polka, Savikoja venelane, Kaera –Jaan, Ingliska, Kodupaik, Kui mina pargis tukkusin, Simmani polka, Mina tahan tantsu lüüa, Üits paigake, Lõolugu, Vigala reinlender, Tuuriga, Perekonna valss, Oige ja vasemba, Viire takka, Merepidu, Voortants , Sõbratarid, Meremehe mõrsja, Vingerpolka, Soome polka, Targa rehealune, Lepalinnu tervitus, Siia-sinna polka.
Oma esinemistel kanname Pühalepa Naise rahvariideid või Rõngu Naise rahvariideid (Tartumaa). Tantsugrupp on tantsinud Tallinna üldtantsupidudel ja Valga maakonna tantsupidudel. Veel oleme esinenud Valga linna üritustel, Võrus, Tartus, Tallinnas, Lätis, Soomes, Austrias. Osa oleme võtnud võistutantsimistest. Naisrahvatantsurühmale „Sõsarad” on omistatud I kategooria.
Juulis 2010 osalesime suurepärasel 47. Europeade festivalil Bolzanos. Sõsarad nautisid kogu reisi ja suurepärast festivali!
 

Sõsarad

The Folkdance Group „Sõsarad” was created in 1987, in Valga. The instructors are Maie Riitsalu and Inna Kallas. Dancers are in their middle-aged hosewifes: teachers, managvers, doctors and nurses. Two times of week they get together, at once one and a half hour. The group repertuary includes Estonian folk dances and modern folk dances.  At performances we wear a national costume Pühalepa Woman (from island Hiiumaa) or a national costume Rõngu Woman (from Tartu province). The folkdance group has danced in general promenaades In Tallinn and in Valga province promenaades. Also we have been performed in Valga, Tartu, Tallinn, Latvia , Finland, Austria. We have been taken part of dancing-contest. The Folkdance Group Sõsarad has granted with first category.
In July 2010 we took part of the major 47th European Folk Dance & MusicFestival. Sõsarad enjoyed all the trip and the wonderful festival!