RAPLA LAULUSTUUDIO
TÜTARLASTEKOOR

GIRLS’ CHOIR OF RAPLA SINGING STUDIO , RAPLA, RAPLAMAA, EE
 
Rapla laulustuudio tütarlastekoor
Thea Paluoja alustas Raplas stuudioõppega 1990. aastal, töötades algselt Rapla noorte huvikoolis solistide ja vokaalansambliga. Kaks aastat hiljem nimetati ühendus laulustuudioks ning praegu laulab Rapla laulustuudio ridades üle 150 noore muusikaarmastaja.
Stuudiotöö käib vanuse järgi: mudilaskoori eelkoor(4-6 aastased), mudilaskoor (7-10 aastased), lastekoor (11-14 aastased) ja neidude koor (15-19 aastased). Nooremad poisid laulavad koos tüdrukutega, ent siirduvad hiljem poistekoori ja noorte meeskoori, võimekamatele on mõeldud ka soolo- ja ansamblitunnid. Stuudios õpib soololaulu üle 20 noore laulja, vokaalansambleid on neli.
Lastekoor ja neidude koor töötavad eraldi, ent aeg-ajalt moodustavad nad ühise 60liikmelise tütarlastekoori, mis on kontserte andnud üle Eesti ja kaugemalgi. Näiteks toodi 2006. aastal Hispaaniast, Torreviejast Habaneerade võistulaulmiselt II koht ja hõbediplom. Koor on korduvalt esinenud Soomes ja Venemaal, osaletud on paljudest koorikonkurssidest ning alates 1997. aastast on kõik Rapla laulustuudio koorid käinud laulupidudel. Kõikidele neile on omistatud kõrgeim, I kategooria.

Thea Paluoja
Thea Paluoja sündis 5. augustil 1962. aastal. Ta lõpetas 1980. aastal Rapla keskkooli ja õppis Tallinna Riiklikus Konservatooriumis klassikalist laulu. Esimesed kokkupuuted vokaalpedagoogi tööga olid aastal 1981, millele järgnes aastatel 1985-1988 edukas poplauljakarjäär. Samal ajal jätkas Paluoja juhendajatööd noorte vokalistidega Alus. Ta läbis pedagoogikoolituse Eesti Muusikaakadeemia juures ja võttis dirigeerimistunde professor Ants Üleoja käe all. Ta on end täiendanud koorijuhtide suvelaagris Vigalas, muusikaõpetajate täiendkoolitustel ja Catherine Sadolini vokaalmetoodika kursustel, käinud koorimuusika sümpoosionidel Sloveenias, Taanis ja Hollandis ning osalenud professor Bressani meistriklassis Itaalias.
Thea Paluoja alustas Raplas vokaaltööd solistide ja ansamblitega aastal 1990 . 1992.a. sai ühendus nimeks Rapla Laulustuudio. Stuudio töö eesmärk on noorte lauljate häälte tervishoid, vokaali ja muusikalise maitse kujundamine läbi aktiivse kontserttegevuse. Samast ajast alustas tööd ka neidude koor vanemale astmele(14.-18). Tänaseks laulab Rapla Laulustuudios 4 koori (Eelkoor, Mudilas-, Laste ja Neidude Koor) , 4 vokaalansamblit ja üle 20 solisti. Samal ajal alustas Thea tööd ka Rapla Poistekooriga ja ka Raplamaa Ühendatud Poistekooriga . 2000.aastast Raplamaa Noorte Meeskooriga.
Aastast 2004 on tööplaanidesse lisandunud ka töö täiskasvanute kooriga, nimelt on ta Märjamaa segakoori Rello dirigent.
Üle-Eestilistel vokaalkonkurssidel on Thea Paluojale korduvalt omistatud parima juhendaja ja arranþeerija tiitel. 2003. aastal oli ta Rapla maakonna laulupeo kunstiline juht ja pälvis Raplamaa Aasta Naise tiitli. Eesti Kooriühing omistas talle Aasta Dirigendi tiitli. Samuti on Thea saanud Riho Pätsi ja Gustav Ernesaksa aastapreemiad ning olnud Kultuurkapitali aastapreemia stipendiaat. Ta omab dirigentide kõrgeimat kategooriat ja pärjati Aasta Kultuuripärli tiitliga.
 

Girls’ choir of Rapla singing studio
In 1990, Thea Paluoja, the leader of the studio, started to work with young singers in a small Estonian town called Rapla. In 1992, the group was named the Singing studio. Today, several groups work in this studio, in total more than 150 young singers. Girls are singing in choirs of different age groups. One choir consists of girls aged 6-11. Girls aged 12-18 sometimes work in different groups, but sometimes as the one Choir. Boys work in several vocal groups. There are 20 young people in the studio who work as solo artists. There is only one teacher in the studio, Thea Paluoja, who also works with other choirs. The Girls’ choir has 60 members and it practices twice a week. Last year the choir had more than 30 performances. Concerts have been given in several churches in Estonia, they have had performances in culture houses and schools as well. During the past years, the Girls’ choir has given concerts in Finland and in Russia. In 2006 they won a II prize in Torrevieja (Spain), in the choir competition of singing Habaneras. They have also given many concerts in different towns in Estonia. The singers from Rapla singing studio have been very successful in Estonia. The vocal groups have won the most famous competitions in the state several times and the choirs are ranked in the first category, the highest in Estonia.

Thea Paluoja
Thea Paluoja was born on August 5, 1962. She graduated Rapla high school in 1980 and studied classical singing in Tallinn national conservatoire for a year. Her first experience as a vocal teacher dates back to 1981. From 1985 to 1988, she had a successful career as a pop singer. At the same time, she continued working with young vocalists. She has received pedagogical training in the Estonian music academy and taken conducting lessons with professor Ants Üleoja. Thea Paluoja founded a singing studio in Rapla in 1992. The aim of the studio is to look after the condition of the young singers’ voices and to shape their vocal abilities and musical taste through active concert activity. In the same time, a choir of older girls (age 14-18) was founded. The Girls’ choir was divided into three different levels according to the age of the singers in 1998. In the same time, Thea started working with the Boys’ choir, and since 2000, she has also worked with the choir for young men. In addition she has led the adult mixed choir Rello. Thea Paluoja has been repeatedly nominated with the title of the best singing instructor and arranger in Estonian vocal festivals. She has also been the executive organiser and the head conductor of Rapla county song festival. Conductor Thea Paluoja has the highest level, also she works as a composer and arranger. Estonian choral society nominated Thea Paluoja as the conductor and music teacher of the year in 2006.