TALLINNA TULETÕRJEÜHINGU
PUHKPILLIORKESTER
  
 

Tallinna Tuletõrjeühingu Puhkpilliorkester
Vähe on Eestis neid organisatsioone, mis on tegutsenud järjepidevalt läbi kolme sajandi. Üks sellistest on 1862. aastal asutatud ja hiljuti oma 145. juubelit tähistanud Tallinna Tuletõrjeühing, mille juurde on 125 aastat kuulunud ka puhkpilliorkester.
Selle ajal jooksul on orkester elanud üle kaks maailmasõda, okupatsioonid ja vabadusvõitlused, ent kõigest hoolimata püsima jäänud. Enamgi veel – 1884. aasta 6.aprillil alustanud 20-liikmeline pasunakoor on praeguseks kasvanud ligi sajaliikmeliseks võimsaks orkestriks.
Esimese kontserdi andis orkester juba oma asutamise päeval teistele Tuletõrjeühingu muusikahuvilistele liikmetele, esimene avalik ülesastumine toimus aga kaks kuud hiljem. Alguses musitseeriti peamiselt restoranides, paraadidel ja näitustel.
Orkestri esimene dirigent oli kapellmeister Vessely, kelle eesnimi on teadmata ja kes püsis ametis vaid mõne kuu. Järgnevatel aastakümnetel vahetusid dirigendid üsna tihti, kuni 1954. aastal asus sellele postile Helmut Orusaar, kes juhatas orkestrit 22 aastat. Tema järglane Vello Loogna oli ametis veelgi kauem, 27 aastat. Mõlemad mehed pidid tööst loobuma haiguse tõttu. Praegu dirigeerib muusikuid Kalev Kütaru.
Orkestri liikmed on olnud pärit erinevatelt elualadest – õpilastest riigiametnikeni ja lihttöölistest firmajuhtideni. Teiste hulgas on orkestrantide hulka kuulunud ka teenekas tantsupidude üldjuht Ullo Toomi ja praegune Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas, kes mõlemad mängisid klarnetit.
Enamasti on muusikud kandnud spetsiaalset vormirõivastust, mis on sarnanenud tolle perioodi tuletõrjujate riietusega. Alates 1971. aastast on orkestrisse kuulunud ka rühm trummitüdrukuid, kes hakkasid kontserte hiljem ka oma tantsudega ilmestama.
Orkestri kontserte on raske kokku lugeda – esinetud on Tuletõrjeühingu ja Päästeameti üritustel, Tallinnale olulistel sündmustel ja üleriigilistel pidudel. Alates 1928. aastast on orkester osalenud ka kõikidel Eesti üldlaulupidudel. Igal aastal toimub keskmiselt 30 avalikku ülesastumist, esinemisi on plaadistatud ning lastud kuuldavale nii raadios kui televisioonis.
Alates 1990. aastast avanesid orkestrile ka võimalused esineda välisriikides ning kontserte on antud näiteks Sloveenias, Ungaris, Austrias, Norras ja Soomes.

 

The Brass Band of Tallinn Fire Fighting Society
There aren't many organizations in Estonia who has acted steadily during three century. The Tallinn Fire Fighting Society what was founded in 1862 is one of them. And the brass band has gone with them 125 years.
During these years the orchestra has gone through two world war, occupations and freedom fights, but still survived. Moreover, the small band what consisted of 20 men and started its activity on April, 6, 1884, has grown an impressive orchestra with nearly 100 members.
The first concert of band took place already in the day of its birth in front of other members of Fire Fighting Society, the first public performance was two months later. The main places of concerts were restaurants, parades and exhibitions at first.
The first conductor was Vessely whose first name is unknown and who worked only couple of months. There were a lot of other conductors after him until Helmut Orusaar was placed in office who kept the position of conductor 22 years. The next conductor after him, Vello Loogna, worked even longer, 27 years. Both of them had to quit because of their illness. The sitting conductor is Kalev Kütaru.
The members of the orchestra have been from differene fields – pupils and officials, workers and decision makers. The famous Estonian dance teacher Ullo Toomi and present Vice President of European Commission Siim Kallas has been the members of brass band too as clarinetists. The group of drummer girls has belonged to the orchestra since 1971.
It's difficult to count how many concerts the orchestra has given. The musicians have performed in different events of Fire Fighting Society and the Regional Rescue Centre of Estonia, many occasions in Tallinn and elsewhere in Estonia. There are about 30 public performances every year. Since 1928 the orchestra has taken part in every Estonian Song Celebration. They are performed in abroad too, for excample in Hungary, Slovenia, Austria, Norway and Finland.