TORNIMÄE NAISRAHVATANTSURÜHM
PÖIDE PIIGAD
   

Pöide Piigad

Rühm tegutseb Tornimäe Rahvamajas 1988. aastast. Juhendaja Ene Laak. On osaletud kõigil maakondlikel tantsupidudel, samuti vabariiklikel üldtantsupidudel. Oleme osa võtnud suurematest ja väiksematest festivalidest nii eestis kui Euroopas. Oleme osalenud Euroopa suurimal folkoorifestivalil Euroopidel –Itaalias, Šveitsis, Pransusmaal, Saksamaal. Tantsisime Eesti –Soome esimesel ühisel tantsupeol Helsingis. Samuti on naisrühm olnud edukas Pärnus, Tallinnas, Tartus ja Saaremaal toimunud tantsuvõistlustel. Naisrühmal Pöide Piigad on väga ühte hoidev tantsurühm, kellel on välja kujunenud oma kindlad traditsioonid.

Pöide Piigad

The folk-dance group was established at Tornimäe in 1988. The instructor of the group is Ene Laak. The groups can perform Estonian folk dances and stylized dances as well. We have taken part in big and small folk dance festival and parties in Estonia and in Europe. We have taken part in festivals Kalled Europeade in Italy, France, Switserland and Germany. Female gruoup has been successful in dance competitions in Pärnu, Tallinn, Tartu and Saaremaa. Põide Piigad is a folk-dance group who hold together and have got certain traditions.