VALGA SEGARAHVATANTSURÜHM
PILLERIIN
 
FOLK DANCE GROUP " PILLERIIN", VALGA

Valga rahvatantsurühm "Pilleriin"
Pilleriin on rahvatantsurühm, kes esitab folkloorseid eesti tantse, laulumänge ja autoritantse. Alustasime tegutsemist 2008 a. septembris. Hetkel on tegev nais- ja segarühm. Tantsijad austavad ja püüavad folkloori kaudu edasi anda meie kaugete esivanemate pärandit. Oleme esinenud Valga linna ja maakonna kultuuriüritustel, Võru maakonna tantsupeol, Vabariiklikul Õpetajate Rahvatantsufestivalil ning Läti Vabariigis. Pilleriin ühendab kõiki, kellel tantsusoov südames ja tantsulust jalgades.

"Pilleriin"
"Pilleriin" is a dance group who perform Estonian folk, contemporary and musical dance. Founded in September 2008, we have performed at Valga town and county cultural events, at the Voru county dance party and the National Teachers' Folk Dance Festival as well as performing in Latvia.
Pilleriin connects everybody with dancing desire in the heart and dancing joy in the feet ensuring that the legacy of their ancestors continues today.