NÕO NAISRAHVATANTSURÜHM
MADELIN
   

Madelin
Madelin1963 aastast saadik on Nõos ikka leidunud naisi ja neide, kes leidnud aega ka kauni ja südamelähedase jaoks. Naisrühm on üks imeline nähtus, sest ta jääb alati nooreks ja graatsiliseks. Aastad ei mõju talle, sest ta nooreneb pidevalt uute tantsijatega. Igas tantsus on oma "iva", mis tuleb üles leida ja vaatajateni kanda - ainult nii on tants naudinguga jälgitav. Rahvariideid tuleb osata väärikalt kanda. Need tõed on rühmale sisendanud Made Ruul, kes on Nõo naiste samme seadnud 1966 aastast saadik. “Madelin” on Tartumaa stabiilsemaid naisrühmi, kes on osa võtnud kõigist kohalikest ja üleriigilistest tantsupidudest. Rühma arhiivis üle 60 diplomi, laureaaditiitli ja tänukirja. Korduvalt oleme kuulunud Eesti parimate naisrühmade hulka – aga Eestis on ligi 160 naisrühma, seega on konkurents väga tihe!  Mõningaid saavutusi: parim Tartu rajooni naisrühm 1985. aastal, III koht vabariiklikul maataidlusülevaatusel vabariigis 1988.aastal; vabariigi esiviisikusse on jäädud ka 1997, 1998 ja 1999 aastate võistutantsimistel. 2002 aastal Kai Leete tantsude võistutantsimisel olime esimesed. 2003 aasta naisrühmade võistutantsimisel jäime teiseks. (see lõik on tõlkimata)
Tantsureisid on meid viinud pea igasse Eestimaa nurka, lisaks Venemaale, Lätti, Leetu, Soome, Saksamaale, Hispaaniasse, Itaaliasse, Türki jm.. “Madelin” unistab igal aastal uutest põnevatest kohtumistest nii lähedal ja kaugel ja loodab, et rahvatants jääks eestlaste meelisharrastuseks ka Euroopa Liidus.
 

Madelin
There have been a lot of women and girls in Nõo since 1963 who have found time for beauty. Female dance group is a wonderful thing because its members will always be young and graceful. There is an idea in every dance – you have only find it and bring in front of the audience. Only then the dance can be real pleasure. Dancers should wear their costumes with dignity. These are truths of Made Ruul who is the teacher of Nõo female dancers since 1966. “Madelin” is one of the most stable female groups in Tartumaa who have taken part in every local and State dance parties. There are more than 60 diplomas, prizes and letters of thanks in “Madelin”’s archives. Dancers have won several first prizes – these titles are very precious because the competition between Estonian female groups is extremely hard. “Madelin” has performed in Russia, Latvia, Lithuania, Finland, Germany, Italy, Spain, Turkey etc.. The group dreams about new exciting meetings close and afar and hopes that folk dance will be Estonians favourite hobby in European Union as well.