VÄIKE-MAARJA ÕPETAJATE NAISRAHVATANTSURÜHM
MAARJAKELLUKE

  Väike-Maarja õpetajate naisrühm
Väike-Maarja õpetajate naisrühm alustas tööd 1982.aastal. Oleme osalenud vabariiklikel tantsupidudel, käinud esinemas maakondlikel tantsufestivalidel, esimesel Eesti-Soome tantsupeol ja esimesel meeste tantsepeol Rakveres. Samuti oleme osa võtnud naisrühmade võistutantsimistest ning esinenud kohalikel üritustel.

  Folk dance group of Väike-Maarja
The female folk dance group of teachers of Väike-Maarja started to practise in 1982. We have taken part in the folk dance festivals of our country, in the first Estonian-Finnish folk dance festival and in the first folk dance festival of men in Rakvere. We have also taken part in some competitions and in the festivals of local importance.