JÄRVA-JAANI SEGAKOOR

 
  Järva –Jaani segakoor
Teadaolevatel andmetel on segakoor laulnud Järva- Jaanis juba 20. sajandi algul. On teada, et 1915 juhatas koori kihelkonnakooli õpetaja Augustin Allikas Hiljem juhatas koori kooliõpetaja Albert Rae- Spirke ning aastatel 1950 – 1980 matemaatika- ja muusikaõpetaja Voldemar Jüris. Viimast aitasid abidirigentidena muusikaõpetaja Ellen Kärmik (1960 –1979) ja Elle Laanemets. Aastast 1989 juhatab koori Kalli Vainula, abidirigendina Heli Kark. Järva-Jaani segakoor on aktiivselt tegutsev kollektiiv ja seda tänu mitmesugustele ühistele ettevõtmistele. 2008/2009 hooajal laulis Järva-Jaani segakooris 30 musikaalset, tahtejõudu ja kohusetunnet omavat rõõmsat lauljat, neist 11 meest ja 19 naist). Ajavahemikus 1989-2009 on koori tööst osa võtnud veidi üle saja laulja, kelle vanus on ulatub 17. ja 60. eluaasta vahele. Segakoori repertuaar koosneb valdavalt eesti heliloojate lauludest 19. sajandi II poolest kuni tänapäevani välja . Esineme põhiliselt oma valla üritustel (jõulud, vabariigi aastapäev, valla päevad, surnuaiapühad). Toredad on olnud ühisesinemised Järva-Jaanis koos kooridega Norrast, Soomest ja sõpradega Koerust, Väike-Maarjast, Tallinnast (naiskoor “Ilo”). Ise oleme esinemas käinud peale Eesti veel Lätis, Norras ja Soomes. Lisaks kohalikele, maakondlikele ja üldlaulupidudele on Järva – Jaani segakoor osa võtnud Narva laulupäevast (1994)), ESTO päevadest (1996), Eesti – Soome laulupeost (2000. a.), Soome – Eesti Laulupeost ( 2007.a), öölaulupeost “Märkamiseaeg” ( 2008), I punklaulupeost Rakveres (2008), I Pakri Laulmise Peost (2009) ja nii mõnestki Õllesummeri ühislaulmisest. Kõik need peod on jätnud lauljatele toredad, meeldejäävad mälestused. 2006. ja 2007. aasta suvel sai Järva-Jaani segakoor võimaluse osaleda Vargamäel vabaõhuetenduses “Vargamäe kuningriik.” Need võrratud mälestused ei unune kunagi.  Suviti võtame kooriliikmetega ette väljasõite - ekskursioone mööda kaunist Eestimaad ja seda kõike ikka selleks, et elu huvitavamaks muuta. Laulud on rõõm, millest tuge me saame sest rõõm laulust on sõbraks eluteel!

  The choir of Järva-Jaani
According to the existing data the choir of Järva- Jaani was founded by a school teatcher Augustin Allikas as early as 1915. Later it was conducted by Albert Spirke- Rae and in 1950- 1980 by Voldemar Jüris, a teacher of mathematics and music. He was helped by assistant conductor Ellen Kärmik, a teacher of music (1960- 1970) and Ellen Laanemets. Since 1989the choir has been conducted by Kalli Vainula, assistant conductor Heli Kark. Thanks to numerous joint undertakings, the mixed choir of Järva- Jaani is an activily performing collective. In the season of 2008- 2009 the choir consist of 30 singers, all of them being musical, cheerful, responsible and strong- willed. During 1988 – 2009 more than a hundred singers aged 17 – 60 participated in the choir, The choir´s repertoire mainly consists of Estonian composes´ songs beginning from the second half of the XIXth century up to the modern ones. The choir performs at our parish events (Christmas, Estonian Republic ´s anniversary day, parich days, cemetery Sunday). The joint performances with the choirs from Norway, Finland, as well as with our friends from Koeru, Väike- Maarja, Tallinn Woman´s Choir „Ilo“, which took place in Järva- Jaani, were successful. Besides Estonia, we have performed in Latvia, Norway and Finland. In addition to the local district and national song festivals, the mixed choir of Järva- Jaani has participated in the singing day in Narva (1994), in ESTO days /1996), Estonian- Finnish Song Festival (2000), Finnish- Estonian Song Festival (2007), night song festival „Märkamisaeg“ (2008), in the First Punk Song Festival in Rakvere (2008), in the First Pakri Singing Festival (2009) as well as in some joint singing at the Festival of Õllesummer. All festivals producted an unforgettable impression on our singers. In 2006 and 2007, in summer, the choir received a chance to take part in the open- air theatre performance „The Kingdom of Vargamäe“ in Vargamäe. Those unique moments will never be forgotten.  In summer we arrange trips with the choir members – excursions around our beautiful Estonia, to make our life still more interesting. Singing is joy and support. Let this joy be your friend on your path of life!