KOERU NAISRAHVATANTSURÜHM
ALLEAA

  Alleaa
1970. aastal asutasid aktiivsed tantsuhimulised naised Koerus rahvatantsurühma, mille nimeks registreeriti 2006. aastal Alleaa. Rühm käib koos kaks korda nädalas, noorim liige on 26aastane ja vanim 45aastane.
Alleaa rikkalikus repertuaaris on nii folkloorseid kui ka autoritantse. Lisaks eesti tantsudele esitame ka teiste rahvaste tantse. Väga sooja vastuvõtu on leidnud meie poolt rahvale õpetatud seltskonnatantsud. Meid võib näha esinemas kaunites Kihelkonna rahvarõivastes ja soojemal ajal rahvuslikus stiilis suvekleitides.
Suuremad ülesastumised on olnud üldtantsupidudel, maakondlikel rahvatantsupidudel, võistutantsimistel, mitmete seltside ja asutuste üritustel. Meie osavõtul on sisustatud valla erinevaid tähtpäevi. Lisaks Eestimaa erinevatele paikadele oleme esinenud Soomes, Rootsis, Norras. Meie rühmast on kujunenud mõnus sõpruskond, keda ühendavad ühised ettevõtmised.

  Alleaa
In 1970 some dance-avid women gathered in Koeru and established female folk dance group. Official name Alleaa was regustered in 2006.
The group gathers for trainings twice a week. Alleaa ties different people from age 26 to 45. The group has a rich programme with folk and author dances from Estonia and other countries. We have found very warm welcome for our efforts to teach some easier dances for audiences during our performances. Alleaa wears beautiful national clothes of Kihelkonna district and stylized summer dresses during warmer season.
Our most remarkable performances have been in national and county dance festivals, various folkdance competitions and performances during events we have been invited. Alleaa has made a lot of performances during local occasions in Koeru, also we have given concerts across Estonia and in Finland, Sweden and Norway.