EUROPEADE RIGA 2004 RIIA
fotod: Valdo Rebane

SKONTO

AVASHOW 22.07.2004

EESTI 22.07.2004 ESTONIA

LÄTI  22.07.2004  LATVIA

EESTI  FOORUMIL 23.07.2004 FORUM (ESTONIA)

FOORUM  23.07.2004 FORUM

MUUSIKAÕHTU  23.07.2004 MUSIC EVENING

LEEDU FOORUMIL 23.07.2004 LITHUANIA IN FORUM

VARIA  23.07.2004  VARIA

EUROPEADE BALL  24.07.2004

PERSOONID  24.07.2004  PERSONS

VASTUVÕTT  24.07.2004

RONGKÄIGU ALGUS 24.07.2004  PARADE (START)

RONGKÄIK 22.07.2004  PARADE

 

 RONGKÄIK EESTI  24.07.2004  PARADE ESTONIA

RONGKÄIK SETOMAA 24.07.2004  PARADE SETOLAND / ESTONIA

RONGKÄIK LÄTI 24.07.2004  PARADE LATVIA

TEISED GRUPID LÕPETAMISEL 25.07.2004  OTHER GROUPS

EESTI LÕPETAMISEL  25.07.2004  FINALE ESTONIA

LÄTI LÕPETAMISEL 25.07.2004  FINALE LATVIA

PERSOONID  25.07.2004  PERSONS

FINAALIS SETOMAA  22.07.2004 FINALE SETOLAND / ESTONIA

 LÕPETAMINE 25.07.2004  FINALE